domenica 12 luglio 2009

Xu Huihui - 1° Open Wushu Monza.